Java Örnek Kodları

Ödeme Sayfası

Cekilecek Tutar
Kredi Karti Uzerindeki Isim
Kredi Kart Numarasi
Son Kullanma Ay / Yil:
/
Guvenlik Kodu:
(Kartin arkasinda ki son 3 hane)

<form method="post" action="">
	<table class="table table-condensed table-bordered" style="border:1px solid #ccc;background:#fbfbfb;margin:5px;width:99%;">
		<tr>
			<td style="font-size:15px;width:210px;"><b>Cekilecek Tutar</b></td>
			<td>
				<div class="col-sm-5">
				 <input type="text" class="form-control" id="amount" name="amount" onkeyup="sadece_para('amount');" placeholder="Cekilecek Tutar" value="<?=$_POST['amount']?>">
				</div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="font-size:15px;width:210px;"><b>Kredi Karti Uzerindeki Isim</b></td>
			<td>
				<div class="col-sm-5">
				 <input type="text" class="form-control" id="kart_isim" name="kart_isim" placeholder="Kredi Karti Uzerindeki Isim" autocomplete=off size="20">
				</div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="font-size:15px;width:210px;"><b>Kredi Kart Numarasi</b></td>
			<td>
				<div class="col-sm-5">
				 <input type="text" class="form-control" id="pan" name="pan" maxlength="16" onkeydown="sadece_rakam('pan');" placeholder="Kredi Kart Numarasi" autocomplete=off size="20">
				</div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="font-size:15px;"><b>Son Kullanma Ay / Yil: </b></td>
			<td style="text-align:left;">
				<div class="col-sm-8" style="float:left;">
					 <select style="width:80px;padding:3px;font-size:15px;" name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month" id="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Month">
					 </select>
						/
						<select style="width:80px;padding:3px;font-size:15px;" name="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year" id="Ecom_Payment_Card_ExpDate_Year">
						</select>
				</div>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="font-size:15px;"><b>Guvenlik Kodu: <br/><span style="font-weight:100;">(Kartin arkasinda ki son 3 hane)</span></b></td>
			<td>
				<div class="col-sm-2">
					<input type="text" class="form-control" id="cv2" name="cv2" maxlength="4" placeholder="Guvenlik Kodu" autocomplete=off size="4" value="">
				</div>
				<button type="submit" id="devamEt" style="float:right;margin:20px;" class="btn btn-primary">Devam Et</button>
			</td>
		</tr>
	</table>
</form>

package com.moka;

import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonInclude;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty;
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonPropertyOrder;
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import okhttp3.*;

import java.io.IOException;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

/**
 * Created by turgay.mutlu on 1/23/2017.
 */
public class MokaJavaLib {

  static final MediaType JSON = MediaType.parse("application/json; charset=utf-8");
  static final String URLDIRECT = "https://service.testmoka.com/PaymentDealer/DoDirectPayment";
  static final String URL3D = "https://service.testmoka.com/PaymentDealer/DoDirectPaymentThreeD";


  public static class PaymentOperation {


    /**
     * Direct payment için gerekli değerleri values nesnesi olarak döner
     * @param dealerCode Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
     * @param username Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
     * @param password Moka sistemi tarafından verilen şifre
     * @param cardHolderFullName Kart sahibinin adı soyadı
     * @param cardNumber Kart numarası
     * @param expMonth Son ödeme tarihi ay bilgisi (MM)
     * @param expYear Son ödeme tarihi yıl bilgisi (YYYY)
     * @param cvcNumber Kart güvenlik numarası
     * @param amount Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50)
     * @param currency Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse, default’ u TL dir, Diğer değerler : USD, EUR, GBP
     * @param installmentNumber Taksit Sayısı. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse, boş gönderilirse, 0 veya 1 gönderilirse Peşin satış demektir, Taksit için 2 ile 12 arasında bir değer gönderilmelidir.
     * @param clientIP Kart numarasının alındığı uygulamanın (desktop/web) çalıştırıldığı bilgisayarın IP bilgisi
     * @param otherTrxCode Mutabakat sağlamak için kendi Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. (Boş da gönderilebilir)
     */
    public static Values setValues(String dealerCode,String username,String password,String cardHolderFullName,String cardNumber,String expMonth,String expYear,String cvcNumber,Double amount,String currency,String installmentNumber,String clientIP,String otherTrxCode){
      Values values=new Values();

      PaymentDealerAuthentication paymentDealerAuthentication =new PaymentDealerAuthentication(dealerCode,username,password);

      PaymentDealerRequest paymentDealerRequest =new PaymentDealerRequest(cardHolderFullName,cardNumber,expMonth,expYear,cvcNumber,amount,currency,installmentNumber,clientIP,otherTrxCode);

      values.setPaymentDealerAuthentication(paymentDealerAuthentication);
      values.setPaymentDealerRequest(paymentDealerRequest);

      return values;

    }

    /**
     * 3D payment için gerekli değerleri values nesnesi olarak döner
     * @param dealerCode Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
     * @param username Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
     * @param password Moka sistemi tarafından verilen şifre
     * @param cardHolderFullName Kart sahibinin adı soyadı
     * @param cardNumber Kart numarası
     * @param expMonth Son ödeme tarihi ay bilgisi (MM)
     * @param expYear Son ödeme tarihi yıl bilgisi (YYYY)
     * @param cvcNumber Kart güvenlik numarası
     * @param amount Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50)
     * @param currency Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse, default’ u TL dir, Diğer değerler : USD, EUR, GBP
     * @param installmentNumber Taksit Sayısı. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse, boş gönderilirse, 0 veya 1 gönderilirse Peşin satış demektir, Taksit için 2 ile 12 arasında bir değer gönderilmelidir.
     * @param clientIP Kart numarasının alındığı uygulamanın (desktop/web) çalıştırıldığı bilgisayarın IP bilgisi
     * @param redirectUrl 3D işlemi sonucunda, başarılı ya da başarısız işlem sonucunun döndürüldüğü ve kullanıcının yönlendirildiği bayi web sayfası
     * @param otherTrxCode Mutabakat sağlamak için kendi Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. (Boş da gönderilebilir)
     */
    public static Values setValues(String dealerCode,String username,String password,String cardHolderFullName,String cardNumber,String expMonth,String expYear,String cvcNumber,Double amount,String currency,String installmentNumber,String clientIP, String redirectUrl,String otherTrxCode){
      Values values=new Values();

      PaymentDealerAuthentication paymentDealerAuthentication =new PaymentDealerAuthentication(dealerCode,username,password);

      PaymentDealerRequest paymentDealerRequest =new PaymentDealerRequest(cardHolderFullName,cardNumber,expMonth,expYear,cvcNumber,amount,currency,installmentNumber,clientIP,redirectUrl+"?MyTrxCode="+otherTrxCode,otherTrxCode);

      values.setPaymentDealerAuthentication(paymentDealerAuthentication);
      values.setPaymentDealerRequest(paymentDealerRequest);

      return values;

    }

    /**
     * Direct payment için kullanılacak method
     * @param values gerekli verilerin alındığı değişken
     * @return ApiResponseDirect nesnesi olarak geri döner
     */
    public static ApiResponseDirect sendDirectRequest(Values values){
      ApiResponseDirect apiResponse=null;
      String jsonPost="",jsonResponse="";
      ObjectMapper mapper=new ObjectMapper();

      try {
        jsonPost=mapper.writeValueAsString(values);
      } catch (JsonProcessingException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      OkHttpClient client = new OkHttpClient();

      RequestBody body = RequestBody.create(JSON, jsonPost);
      Request request = new Request.Builder()
          .url(URLDIRECT)
          .post(body)
          .build();
      try {
        Response response = client.newCall(request).execute();
        jsonResponse = response.body().string();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      System.out.println(jsonResponse);

      try {
        apiResponse = mapper.readValue(jsonResponse,ApiResponseDirect.class);
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      return apiResponse;
    }

    /**
     * 3D payment için kullanılacak method
     * @param values gerekli verilerin alındığı değişken
     * @return ApiResponse3D nesnesi olarak geri döner
     */
    public static ApiResponse3D send3DRequest(Values values){
      ApiResponse3D apiResponse=null;

      String jsonPost="",jsonResponse="";
      ObjectMapper mapper=new ObjectMapper();

      try {
        jsonPost=mapper.writeValueAsString(values);
      } catch (JsonProcessingException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      OkHttpClient client = new OkHttpClient();

      RequestBody body = RequestBody.create(JSON, jsonPost);
      Request request = new Request.Builder()
          .url(URL3D)
          .post(body)
          .build();
      try {
        Response response = client.newCall(request).execute();
        jsonResponse = response.body().string();
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      System.out.println(jsonResponse);

      try {
        apiResponse = mapper.readValue(jsonResponse,ApiResponse3D.class);
      } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      return apiResponse;
    }
  }


  public static class Values {
    private PaymentDealerAuthentication paymentDealerAuthentication;
    private PaymentDealerRequest paymentDealerRequest;

    public PaymentDealerAuthentication getPaymentDealerAuthentication() {
      return paymentDealerAuthentication;
    }

    public void setPaymentDealerAuthentication(PaymentDealerAuthentication paymentDealerAuthentication) {
      this.paymentDealerAuthentication = paymentDealerAuthentication;
    }

    public PaymentDealerRequest getPaymentDealerRequest() {
      return paymentDealerRequest;
    }

    public void setPaymentDealerRequest(PaymentDealerRequest paymentDealerRequest) {
      this.paymentDealerRequest = paymentDealerRequest;
    }

  }

  @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
  @JsonPropertyOrder({
      "Data",
      "ResultCode",
      "ResultMessage",
      "Exception"
  })
  public static class ApiResponse3D {

    @JsonProperty("Data")
    private Object data;
    @JsonProperty("ResultCode")
    private String resultCode;
    @JsonProperty("ResultMessage")
    private String resultMessage;
    @JsonProperty("Exception")
    private Object exception;

    @JsonProperty("Data")
    public Object getData() {
      return data;
    }

    @JsonProperty("Data")
    public void setData(Object data) {
      this.data = data;
    }

    @JsonProperty("ResultCode")
    public String getResultCode() {
      return resultCode;
    }

    @JsonProperty("ResultCode")
    public void setResultCode(String resultCode) {
      this.resultCode = resultCode;
    }

    @JsonProperty("ResultMessage")
    public String getResultMessage() {
      return resultMessage;
    }

    @JsonProperty("ResultMessage")
    public void setResultMessage(String resultMessage) {
      this.resultMessage = resultMessage;
    }

    @JsonProperty("Exception")
    public Object getException() {
      return exception;
    }

    @JsonProperty("Exception")
    public void setException(Object exception) {
      this.exception = exception;
    }
  }

  @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
  @JsonPropertyOrder({
      "Data",
      "ResultCode",
      "ResultMessage",
      "Exception"
  })
  public static class ApiResponseDirect {

    @JsonProperty("Data")
    private Data data;
    @JsonProperty("ResultCode")
    private String resultCode;
    @JsonProperty("ResultMessage")
    private String resultMessage;
    @JsonProperty("Exception")
    private Object exception;

    @JsonProperty("Data")
    public Data getData() {
      return data;
    }

    @JsonProperty("Data")
    public void setData(Data data) {
      this.data = data;
    }

    @JsonProperty("ResultCode")
    public String getResultCode() {
      return resultCode;
    }

    @JsonProperty("ResultCode")
    public void setResultCode(String resultCode) {
      this.resultCode = resultCode;
    }

    @JsonProperty("ResultMessage")
    public String getResultMessage() {
      return resultMessage;
    }

    @JsonProperty("ResultMessage")
    public void setResultMessage(String resultMessage) {
      this.resultMessage = resultMessage;
    }

    @JsonProperty("Exception")
    public Object getException() {
      return exception;
    }

    @JsonProperty("Exception")
    public void setException(Object exception) {
      this.exception = exception;
    }


  }

  @JsonInclude(JsonInclude.Include.NON_NULL)
  @JsonPropertyOrder({
      "IsSuccessful",
      "ResultCode",
      "ResultMessage",
      "VirtualPosOrderId"
  })
  public static class Data {

    @JsonProperty("IsSuccessful")
    private Boolean isSuccessful;
    @JsonProperty("ResultCode")
    private String resultCode;
    @JsonProperty("ResultMessage")
    private String resultMessage;
    @JsonProperty("VirtualPosOrderId")
    private String virtualPosOrderId;

    @JsonProperty("IsSuccessful")
    public Boolean getIsSuccessful() {
      return isSuccessful;
    }

    @JsonProperty("IsSuccessful")
    public void setIsSuccessful(Boolean isSuccessful) {
      this.isSuccessful = isSuccessful;
    }

    @JsonProperty("ResultCode")
    public String getResultCode() {
      return resultCode;
    }

    @JsonProperty("ResultCode")
    public void setResultCode(String resultCode) {
      this.resultCode = resultCode;
    }

    @JsonProperty("ResultMessage")
    public String getResultMessage() {
      return resultMessage;
    }

    @JsonProperty("ResultMessage")
    public void setResultMessage(String resultMessage) {
      this.resultMessage = resultMessage;
    }

    @JsonProperty("VirtualPosOrderId")
    public String getVirtualPosOrderId() {
      return virtualPosOrderId;
    }

    @JsonProperty("VirtualPosOrderId")
    public void setVirtualPosOrderId(String virtualPosOrderId) {
      this.virtualPosOrderId = virtualPosOrderId;
    }

  }

  public static class PaymentDealerAuthentication {
    private String dealerCode;
    private String username;
    private String password;
    private String checkKey;

    /**
     *
     * @param dealerCode Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
     * @param username Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
     * @param password Moka sistemi tarafından verilen şifre
     */
    public PaymentDealerAuthentication(String dealerCode, String username, String password){
      this.dealerCode = dealerCode;
      this.username = username;
      this.password = password;

      MessageDigest md;
      String s=this.dealerCode+"MK"+this.username+"PD"+this.password;
      byte byteData[]=null;

      try {
        md = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
        md.update(s.getBytes());
        byteData= md.digest();
      } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
        e.printStackTrace();
      }

      //convert the byte to hex format method 1
      StringBuffer sb = new StringBuffer();
      for (int i = 0; i < byteData.length; i++) {
        sb.append(Integer.toString((byteData[i] & 0xff) + 0x100, 16).substring(1));
      }

      this.checkKey = sb.toString();


    }

    public String getDealerCode() {
      return dealerCode;
    }

    public String getUsername() {
      return username;
    }

    public String getPassword() {
      return password;
    }

    public String getCheckKey() {
      return checkKey;
    }
  }

  public static class PaymentDealerRequest {
    private String cardHolderFullName;
    private String cardNumber;
    private String expMonth;
    private String expYear;
    private String cvcNumber;
    private Double amount;
    private String currency;
    private String installmentNumber;
    private String clientIP;
    private String redirectUrl;
    private String otherTrxCode;

    /**
     * Direct payment için kullanılacak constructor
     * @param cardHolderFullName Kart sahibinin adı soyadı
     * @param cardNumber Kart numarası
     * @param expMonth Son ödeme tarihi ay bilgisi (MM)

     * @param expYear Son ödeme tarihi yıl bilgisi (YYYY)
     * @param cvcNumber Kart güvenlik numarası
     * @param amount Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50)
     * @param currency Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse, default’ u TL dir, Diğer değerler : USD, EUR, GBP
     * @param installmentNumber Taksit Sayısı. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse, boş gönderilirse, 0 veya 1 gönderilirse Peşin satış demektir, Taksit için 2 ile 12 arasında bir değer gönderilmelidir.
     * @param clientIP Kart numarasının alındığı uygulamanın (desktop/web) çalıştırıldığı bilgisayarın IP bilgisi
     * @param otherTrxCode Mutabakat sağlamak için kendi Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. (Boş da gönderilebilir)
     */
    public PaymentDealerRequest(String cardHolderFullName, String cardNumber, String expMonth, String expYear, String cvcNumber, Double amount, String currency, String installmentNumber, String clientIP, String otherTrxCode) {
      this.cardHolderFullName = cardHolderFullName;
      this.cardNumber = cardNumber;
      this.expMonth = expMonth;
      this.expYear = expYear;
      this.cvcNumber = cvcNumber;
      this.amount = amount;
      this.currency = currency;
      this.installmentNumber = installmentNumber;
      this.clientIP = clientIP;
      this.otherTrxCode = otherTrxCode;
    }

    /**
     * 3D payment için kullanılacak constructor
     * @param cardHolderFullName Kart sahibinin adı soyadı
     * @param cardNumber Kart numarası
     * @param expMonth Son ödeme tarihi ay bilgisi (MM)
     * @param expYear Son ödeme tarihi yıl bilgisi (YYYY)
     * @param cvcNumber Kart güvenlik numarası
     * @param amount Ödeme tutarı (Kuruş kısmı nokta ile yazılır. Örn: 27.50)
     * @param currency Para birimi. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse veya boş gönderilirse, default’ u TL dir, Diğer değerler : USD, EUR, GBP
     * @param installmentNumber Taksit Sayısı. Opsiyonel alandır, hiç gönderilmezse, boş gönderilirse, 0 veya 1 gönderilirse Peşin satış demektir, Taksit için 2 ile 12 arasında bir değer gönderilmelidir.
     * @param clientIP Kart numarasının alındığı uygulamanın (desktop/web) çalıştırıldığı bilgisayarın IP bilgisi
     * @param redirectUrl 3D işlemi sonucunda, başarılı ya da başarısız işlem sonucunun döndürüldüğü ve kullanıcının yönlendirildiği bayi web sayfası
     * @param otherTrxCode Mutabakat sağlamak için kendi Transaction (İşlem) Kodunuzu bu alanda gönderebilirsiniz. (Boş da gönderilebilir)
     */
    public PaymentDealerRequest(String cardHolderFullName, String cardNumber, String expMonth, String expYear, String cvcNumber, Double amount, String currency, String installmentNumber, String clientIP, String redirectUrl, String otherTrxCode) {
      this.cardHolderFullName = cardHolderFullName;
      this.cardNumber = cardNumber;
      this.expMonth = expMonth;
      this.expYear = expYear;
      this.cvcNumber = cvcNumber;
      this.amount = amount;
      this.currency = currency;
      this.installmentNumber = installmentNumber;
      this.clientIP = clientIP;
      this.redirectUrl=redirectUrl;
      this.otherTrxCode = otherTrxCode;
    }

    public String getCardHolderFullName() {
      return cardHolderFullName;
    }

    public String getCardNumber() {
      return cardNumber;
    }

    public String getExpMonth() {
      return expMonth;
    }

    public String getExpYear() {
      return expYear;
    }

    public String getCvcNumber() {
      return cvcNumber;
    }

    public Double getAmount() {
      return amount;
    }

    public String getCurrency() {
      return currency;
    }

    public String getInstallmentNumber() {
      return installmentNumber;
    }

    public String getClientIP() {
      return clientIP;
    }

    public String getRedirectUrl() {
      return redirectUrl;
    }

    public String getOtherTrxCode() {
      return otherTrxCode;
    }
  }
}

Sonuç Sayfası


<html>
<head>
  <title>Title</title>
</head>
<body>

<% if(request.getParameter("isSuccessful").equals("True")){
  %> <div class="alert alert-success">
				<p><span>Basarili !</span> Odeme Isleminiz Basariyla Tamamlandi.</p>
				<p><%=request.getParameter("MyTrxCode")%></p>
				<p><%=request.getParameter("trxCode")%></p>
			</div><%
}
else {
  %>
<div class="alert alert-danger">
  HATA !!!! Ödeme isleminiz tamamlanamadi. <br>
  <p>Banka Cevabi : <%=request.getParameter("resultMessage")%></p>
</div>
<%
}
%>

</body>
</html>
</html>

Örnek Projeyi İndirmek İçin Tıklayınız.