Kart Ekleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) CustomerCode gönderilirse zorunlu değil
CustomerCode (string) DealerCustomerId gönderilirse zorunlu değil (Max 100 chars)
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı (Max 100 chars)
CardNumber (string) Kart numarası
ExpMonth (string) Son kullanım tarihi, AY (MM formatında, örn: "03")
ExpYear (string) Son kullanım tarihi, YIL (YYYY formatında, örn: "2018")
CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Bonus kartım”) (Max 50 chars)

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"DealerCustomerRequest": {
			"DealerCustomerId": "",
			"CustomerCode": "EYCustomer2",
			"CardHolderFullName": "elif yetimoglu",
			"CardNumber": "1111222233335555",
			"ExpMonth": "01",
			"ExpYear": "2018",
			"CardName": "Bonus kartım"
		}
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
CardList [] Bu listede (1 adet) sadece eklenen kartın bilgileri döner
CardToken (guid) Kartın Token’ ı (Bayi bu bilgi ile karttan çekim yapabilecektir)
CardNumberFirstSix (string) Kartın ilk 6 hanesi (BIN numarası)
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod
CardNumberLastFour (string) Kartın son 4 hanesi
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı
ExpMonth (string) Son kullanım tarihi, AY (MM formatında, örn: "03")
ExpYear (string) Son kullanım tarihi, YIL (YYYY formatında, örn: "2018")
CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Bonus kartım”) (Max 50 chars)
BankName (string) Kartın sahibi bankanın ismi

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerCustomer": {
			"DealerCustomerId": 1034,
			"CustomerCode": "Customer",
			"Password": "Elif1234",
			"FirstName": "Elif",
			"LastName": "Yetimoğlu",
			"Gender": 2,
			"BirthDate": "19850710",
			"GsmNumber": "5301111111",
			"Email": "elif.yetimoglu@moka.com",
			"Address": "TAŞDELEN"
		},
		"CardListCount": 1,
		"CardList": [
			{
				"CardToken": "51937236-82e0-4637-a8f5-2e1ec56ec870",
				"CardNumberFirstSix": "112233",
				"CardNumberLastFour": "7788",
				"CardHolderFullName": "elif yetimoglu",
				"ExpMonth": "01",
				"ExpYear": "2018",
				"CardName": "Bonus kartım",
				"BankName": "BANKAADI"
			}
		]
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerCustomer.AddCard.InvalidRequest
DealerCustomer.AddCard.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven
DealerCustomer.AddCard.CardHolderFullNameIsRequired
DealerCustomer.AddCard.CardNumberIsRequired
DealerCustomer.AddCard.CardAlreadyExists
DealerCustomer.AddCard.ExpMonthIsRequired
DealerCustomer.AddCard.ExpYearIsRequired
DealerCustomer.AddCard.DealerCustomerNotFound
DealerCustomer.AddCard.CustomerCodeDoesntMatchDealerCustomerId
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.AddCard.ExpMonthIsRequired",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}