Müşteri Güncelleme

Servis Adresi

İstek Parametreleri

DealerCustomerAuthentication

Parametre Açıklama
DealerCode (string) Moka sistemi tarafından verilen bayi kodu
Username (string) Moka sistemi tarafından verilen kullanıcı adı
Password (string) Moka sistemi tarafından verilen şifre
CheckKey (string) Kontrol anahtarı (DealerCode + "MK" + Username + "PD" + Password) bilgileriyle elde edilen anahtar SHA-256 hash algoritmasından geçirilerek bu alanda gönderilecektir

DealerCustomerRequest

Parametre Açıklama
DealerCustomerId (integer) CustomerCode gönderilirse zorunlu değil
CustomerCode (string) DealerCustomerId gönderilirse zorunlu değil
Password (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
FirstName (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
LastName (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
Gender (integer) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
BirthDate (date) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
GsmNumber (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
GsmNumber (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
Email (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez
Address (string) Zorunlu değil, gönderilmezse güncellenmez

Örnek İstek (JSON)


{
	"DealerCustomerAuthentication": {
		"DealerCode": "ELİF",
		"Username": "Elif",
		"Password": "Elif123",
		"CheckKey": "aabbccddeeff"
	},
	"DealerCustomerRequest": {
		"DealerCustomerId": "",
		"CustomerCode": "Customer",
		"Password": "Elif1234",
		"FirstName": "Elif",
		"LastName": "Yetimoğlu",
		"Gender": "2",
		"BirthDate": "19850710",
		"GsmNumber": "5301111111",
		"Email": "elif.yetimoglu@moka.com"
	}
}

Başarılı İstek Sonucu

Parametre Açıklama
CardList []
CardToken (guid) Kartın Token’ ı (Bayi bu bilgi ile karttan çekim yapabilecektir)
CardNumberFirstSix (string) Kartın ilk 6 hanesi (BIN numarası)
CustomerCode (string) Bayinin, müşterisine verdiği Unique kod
CardNumberLastFour (string) Kartın son 4 hanesi
CardHolderFullName (string) Kart sahibinin adı soyadı
ExpMonth (string) Son kullanım tarihi, AY (MM formatında, örn: "03")
ExpYear (string) Son kullanım tarihi, YIL (YYYY formatında, örn: "2018")
CardName (string) Karta verilen isim (örn : “Bonus kartım”) (Max 50 chars)
BankName (string) Kartın sahibi bankanın ismi

Başarılı Sonuç Örneği


{
	"Data": {
		"DealerCustomer": {
			"DealerCustomerId": 1033,
			"CustomerCode": "Customer",
			"Password": "Elif1234",
			"FirstName": "Elif",
			"LastName": "Yetimoğlu",
			"Gender": 2,
			"BirthDate": "19850710",
			"GsmNumber": "5301111111",
			"Email": "elif.yetimoglu@moka.com",
			"Address": "TAŞDELEN"
		},
		"CardListCount": 0,
		"CardList": []
	},
	"ResultCode": "Success",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}

Başarısız İstek Sonucu

ResultCode Açıklama
DealerCustomer.UpdateCustomer.InvalidRequest Hatalı hash bilgisi
DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeAlreadyUsing Gönderilen müşteri kodu ile kayıt bulunmaktadır.
DealerCustomer.UpdateCustomer.InvalidEmailFormat Geçersiz E-Posta adresi
DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven
DealerCustomer.UpdateCustomer.DealerCustomerNotFound
DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeDoesntMatchDealerCustomerId
EX Beklenmeyen bir hata oluştu

Başarısız Sonuç Örneği


{
	"Data": null,
	"ResultCode": "DealerCustomer.UpdateCustomer.CustomerCodeOrDealerCustomerIdMustBeGiven",
	"ResultMessage": "",
	"Exception": null
}